http://www.nguyenhoangcentury.vn/Upload/News/;

Giá trị cốt lõi

| Lượt xem : 87
  • Tín: lấy chữ Tín là kim chỉ nam cho chiến lược và phương thức kinh doanh.

  • Tâm: luôn tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

  • Tài:  lấy sự sáng tạo, năng lực của tập thể làm nguồn tài nguyên cho sự trường tồn và phát triển.

  • Chí: lấy ý chí & sĩ khí làm động lực để phát triển nguồn nhân lực.

  • Nhân: lấy sự thiện chí, tinh thần nhân ái làm tiền đề cho việc xây dựng các mối quan hệ vững chắc với đối tác, khách hàng, người lao động. Bằng trách nhiệm, sự nhân văn của mình cố gắng đóng góp thật nhiều cho đời sống gia đình và cộng đồng.

Một số hình ảnh về chúng tôi:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NGUYỄN HOÀNG CENTURY
Văn phòng đại diện của Nguyễn Hoàng Century

Nhà xưởng sản xuất Nguyễn Hoàng Century
Nhà xưởng sản xuất Nguyễn Hoàng Century

Giao hàng kho vận Nguyễn Hoàng Century
Bộ phận hậu mãi - kho vận và giao hàng của Nguyễn Hoàng Century

Nguyễn Hoàng Century Giới thiệu
Đại diện Nguyễn Hoàng Century tham gia các sự kiện do hãng tổ chức

Một số hình ảnh tác nghiệp của bộ phận kỹ thuật Nguyễn Hoàng Century
Một số hình ảnh tác nghiệp của bộ phận kỹ thuật Nguyễn Hoàng Century

Trân trọng cảm ơn và kính chào,