Sản xuất theo yêu cầu

Nhà thầu Nguyễn Hoàng Century chuyên sản xuất theo yêu cầu: Dàn nóng - dàn lạnh của KHO LẠNH, Dàn nóng - dàn lạnh của ĐHKK, FCU, AHU, miệng gió, ống gió